DOTACE EU


Název projektu: Dětská skupina U Rybek

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008423

Doba realizace projektu: 1. březen 2018 až 28. únor 2020

Výše dotace: .........................


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Vraného nad Vltavou.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve Vraném nad Vltavou a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace bude poskytnuta na provoz DS o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Žádné komentáře: